Kontrola nemocných - logo

Kontrola nemocných | Kontrola dočasně práce neschopných zaměstnanců

PROCES KONTROLY NEMOCNÝCH

Proces kontroly nemocných

PROČ SE NA NÁS OBRÁTIT

Profesionalita a spolehlivost

Pracujeme v souladu s právními předpisy na základě uzavřené mandátní smlouvy a zplnomocnění objednatele. Naši pracovníci při výkonu kontroly dodržují etický kodex.

Snížení mzdových nákladů

Kontroly působí mezi zaměstnanci preventivně a snižují tak mzdové náklady zaměstnavatele. Součástí nabídky je i bezplatné poradenství.

Registrace i objednávky Online

Nabízíme rychlý a efektivní způsob komunikace probíhající prostřednictvím našich webových stránek. Všechny důležité informace jsou dostupné na vašem zákaznickém účtu.

Mějte přehled o vašich zaměstnancích

Kontroly jsou prováděny v předem definovém termínu a to i opakovaně. Kontroly provádíme také o víkendech a státních svátcích. Více informací v ceníku.

KODEX ...

  • Kontrolní činnost je vždy prováděna šetrně a s respektem k soukromí zaměstnance, jeho rodinného života a nedotknutelnosti jeho obydlí.
  • Vstup kontrolního pracovníka do bytu nebo domu zaměstnance je kontrolním pracovníkům výslovně zapovězen.
  • Při provádění kontrolní činnosti jsou vždy respektovány dobré mravy ...
Více informací

ZÁKAZNICKÝ PŘÍSTUP

Uživatel:  
Heslo: